Galerie

< zurück  weiter >


Han dynasty (206 BC–220 AD) burial suit of Liu Yinke, King of Chu made of jade plaques comparable to the burial suit of Lui Sheng, King Jin of Zhongshan.
Courtesy Xuzhou Museum, Province Jiangsu, China

Artikel lesen